Czas COVID-19


Co to jest Covid-19 ?

Nazwa COVID-19, pochodzi od angielskiego określenia (Coronavirus Disease 2019) – co znaczy, ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Jakie objawy ma Covid-19

  • duszność,
  • stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
  • objawy przeziębieniowe,

a także:

  • gorączka,
  • kaszel,
  • duszności i kłopoty z oddychaniem,
  • bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
  • pamiętajcie, że można być zarażonym i nie mieć żadnych objawów (bezobjawowo)

Jak roznosi się Covid-19?

Wirus wywołujący COVID-19 jest przenoszony głównie przez kropelki, które wydzielają się, gdy osoba zarażona kaszle, kicha i wydycha powietrze. Kropelki te są zbyt ciężkie, aby unosić się w powietrzu, dlatego szybko opadają na podłoża i powierzchnie.

Do zakażenia poprzez wdychanie wirusa może dojść wtedy, gdy w pobliżu znajduje się osoba chorująca na COVID-19 lub poprzez dotknięcie skażonej powierzchni, a następnie oczu, nosa.

Jak się chronić przed Covid-19?

Należy często, przez co najmniej 20 sekund myć ręce wodą i mydłem. Używać w większych skupiskach ludzkich maseczki, najlepiej co najmniej trójwarstwowej. Zachowywać wyznaczone odległości, co najmniej 2 metry. Unikaj niepotrzebnych wizyt w placówkach medycznych, co pozwali systemom opieki zdrowotnej na bardziej efektywne działanie, a tym samym ochronę Ciebie i innych. Przestrzegając ogólnych zalecanych zasad chroniąc Siebie ochronisz innych.


Powiązane przepisy

Śledź nas na Facebooku